Missie en waarden

Onze missie

“Het verbeteren van de dagelijkse levenskwaliteit”

Onze waarden

• Zin voor dienstverlening
• Teamspirit
• Streven naar vooruitgang

Zin voor dienstverlening – Ten dienste staan van anderen’ is voor ons een attitude

Zin voor dienstverlening is een levensstijl, een dagelijkse houding: luisteren naar anderen, oog voor detail hebben, gastvrij en efficiënt zijn. Elke uitbatingsverantwoordelijke is een echte bedrijfsleider die dicht bij zijn klanten staat en die zelf beslissingen neemt. Dienstverlening is zijn drijfveer.

Teamspirit – In een ploeg heeft elk lid zijn karakter, zijn persoonlijkheid en zijn competenties

Een succesvolle ploeg, is een ploeg waarin de leden respect hebben voor elkaar, elkaar waarderen en samen beslissen over de te volgen strategie. Nadien is het zaak om die strategie om te zetten in de praktijk, zonder dat de persoonlijkheid van de ene overschaduwd wordt door de persoonlijkheid van de andere. De rol van de keukenchef bestaat erin om alle talenten te bundelen en de neuzen in dezelfde richting te brengen.

Streven naar vooruitgang – Zichzelf steeds weer overtreffen, streven naar voortdurende verbetering, initiatief durven nemen

Elke dag opnieuw geven de Sodexho-medewerkers, overal ter wereld, het beste van zichzelf. Ze zijn in staat om zichzelf steeds opnieuw in vraag te stellen, want succes op lange termijn kan pas bereikt worden door de analyse van eerdere mislukkingen. Elk succes beschouwen we als een etappe die we overwonnen hebben. De Groep maakt er zijn streefdoel van om te anticiperen op de verwachtingen van zijn klanten en zijn consumenten, en om te innoveren, te vernieuwen. De persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker afzonderlijk zorgt mee voor de groei en de succesvolle ontwikkeling van de Groep.

Reageren is niet mogelijk