Onze ethische basisprincipes

Onze ethische basisprincipes zijn:

• Loyaliteit
• Respect voor mensen
• Transparantie
• Weigering om deel te nemen aan corrupte praktijken en oneerlijke concurrentie

Loyaliteit

Betekent wederzijds vertrouwen

Met onze opdrachtgevers, werknemers, aandeelhouders en leveranciers delen wij, als Sodexho, een aantal algemene doelstellingen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen waarmee we eerlijke en loyale relaties creëren tussen de verschillende belanghebbenden. Deze loyaliteit is ייn van de grondslagen voor onze organisatie.

Respect voor mensen

Mensen vormen het hart van Sodexho

Sodexho heeft zich geëngageerd om gelijke kansen te scheppen voor gelijk gekwalificeerde werknemers, ongeacht hun ras, land van herkomst, geloof, persoonlijke levensovertuiging, geslacht, levensstijl of leeftijd. Aangezien respect een onvervreemdbaar deel uitmaakt van onze geëngageerdheid met de levenskwaliteit, is Sodexho sterk gericht op persoonlijke waardigheid. We kunnen ons geen leven in deze maatschappij voorstellen zonder de zorgzaamheid die elk individu verdient, ongeacht de aard van onze relatie met hem of haar.

Transparantie

Transparantie is voor Sodexho meer dan alleen het recht op nuttige informatie, het is een transparante houding

* Waarbij wij ervoor zorgen dat iedere werknemer in duidelijke, praktische taal geןnformeerd wordt over zijn of haar doelstellingen, rechten en plichten יn over belangrijke bedrijfsontwikkelingen en -gebeurtenissen. Van onze werknemers verwachten wij dat zij op hun beurt volledig transparant zijn in de informatie die zij verstrekken.

* Waarbij wij alle aandeelhouders regelmatig dezelfde nauwkeurige, duidelijke, transparante informatie geven.
* Waarbij wij aan onze opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige producten en diensten leveren en er altijd naar streven hen waar voor hun geld te bieden.
* Waarbij wij onze leveranciers duidelijke, begrijpelijke contracten aanbieden en van hen verlangen dat zij aan dezelfde ethische principes voldoen.

Weigering om deel te nemen aan corrupte praktijken en oneerlijke concurrentie

Rigoureuze weigering

Bij onze bedrijfsactiviteiten over de hele wereld wijzen we alle praktijken die niet gebaseerd zijn op vertrouwen, integriteit en eerlijkheid volledig af. Corruptie en oneerlijke concurrentie staan het creëren of onderhouden van langdurige, probleemloze samenwerkingsverbanden in de weg. Al onze partners zijn zich van dit principe bewust en worden aangespoord om niet deel te nemen aan dergelijke praktijken.

Reageren is niet mogelijk